IEKC Lichtenvoorde | Over IEKC
15301
page-template-default,page,page-id-15301,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Over IEKC

Welkom op de website van het Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC). De website is in ontwikkeling en zal in eerste instantie puur informatief ingezet gaan worden.

 

Dit kindcentrum is de wens van vijf organisaties om voor alle kinderen uit de omgeving één plek te creëren waar opvang, onderwijs en zorg samen komen. Er zijn twee redenen aan te wijzen waarom tot dit initiatief is over gegaan:

 

Passend onderwijs
Basisscholen willen steeds meer tegemoet komen aan de behoeften van kinderen met verschillende hulpvragen. De expertise hiervoor is op veel basisscholen al gedeeltelijk aanwezig en dat willen we uitbreiden. Deze expertise, maar ook de “menskracht” is te vinden in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het lijkt dan ook een logische stap om deze onderwijstypen met elkaar te verbinden en elkaars nabijheid op te zoeken.

 

Krimp
Scholen in de Achterhoek hebben te maken met een stevige leerlingendaling. In eerste instantie in het primair onderwijs, maar vervolgens ook in het Voortgezet Onderwijs, het Speciaal Basis Onderwijs en in het (Voortgezet-) Speciaal Onderwijs. In de periode 2010-2025 daalt het aantal basisschoolleerlingen in de Achterhoek met ruim 33% en binnen Oost-Gelre met ruim 34%. Om dit naar de toekomst toe adequaat op te kunnen vangen is nietsdoen geen optie. Het is daarom dat de bestuurders van het onderwijs in de kern Lichtenvoorde hebben besloten om de handen ineen te slaan en met deze opgave aan de slag te gaan vanuit een gemeenschappelijke visie. Deze visie is door de gemeente Oost-Gelre omarmd, waarmee een lijn kan worden uitgezet naar 2030.